medika logo
HR   EN
logo medika

Politika kvalitete

Kroz Politiku kvalitete i zaštite okoliša kao sastavni dio ukupne poslovne politike i konteksta organizacije, Medika izražava svoju opredijeljenost uspostavi i razvoju Sustava kvalitete i zaštite okoliša čime zadovoljava važeće propise, te zahtjeve korisnika i zaposlenika kao i svih zainteresiranih strana.

Politika kvalitete i zaštite okoliša dostupna je svim zainteresiranim stranama putem sredstava komuniciranja dostupnih u Medika d.d.

Politika kvalitete i zaštite okoliša
(PDF, 466 KB)