medika logo
HR   EN
logo medika

Kalendar za 2014.

Damir Fabijanić

Damir Fabijanić (1955.) intrigantan je fotograf s izrazitim stavom o fotografiji kojom tumači svijet oko sebe: čovjeka u odnosu prema prirodnoj i kulturnoj baštini u svojoj esenciji; fizičkim scenarijem u kojem se prepliću kulturno naslijeđe s fotografom promatračem-interpretatorom i stvarateljem viđenog.

Kalendar za 2014.