medika logo
logo medika
Financijska izvješća
Dionice i vlasnička struktura

Glavne skupštine

Lider na tržištu. Nacionalna pokrivenost.

2024.
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.