medika logo
logo medika
Uvjeti korištenja i pravne napomene
Politika kvalitete

Upravljanje kvalitetom

Utvrđivanjem ciljeva kvalitete i zaštite okoliša te njihovom realizacijom, međunarodne norme i zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša pretvaramo u praktično djelovanje, s namjerom stalnog poboljšavanja fokusirajući se na kupce uz istovremenu brigu o zahtjevima svih zainteresiranih strana.

Sustavno bavljenje pitanjima kvalitete u Mediki počinje 2001. godine kada je pokrenut postupak stvaranja Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 što je okrunjeno certifikatom 2002. godine. Kroz ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001, poslovanje Medike dobilo je novu, snažnu okosnicu za sustavno praćenje učinkovitosti svih poslovnih procesa s posebnim naglaskom na aktivnosti unutar segmenta logistike. Načela dobre distribucijske prakse, s kojima su već bili usklađeni svi logistički procesi Medike, na taj su način primijenjena kroz međunarodnu normu te je omogućeno učinkovito praćenje i poboljšavanje procesa i poslovanja.

Četiri godine kasnije, pokrenut je projekt uvođenja Sustava upravljanja zaštitom okoliša u skladu s međunarodnom normom ISO 14001. Sustav upravljanja zaštitom okoliša integriran je u već postojeći Sustav upravljanja kvalitetom, a certifikat po normi ISO 14001 je dobiven iste godine. U godinama koje su slijedile, integrirani Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša konstantno je razvijan i unaprjeđivan. Kako se Hrvatska približavala punopravnom članstvu u Europskoj uniji tako su se mijenjali zakonski okviri vezani za promet proizvodima iz asortimana Medike. Dodatne promjene donijele su novosti iz područja dobre distribucijske prakse (EU GDP) i dobre proizvođačke prakse (EU GMP). Uslijed toga, uočena je potreba za dodatnim usklađivanjem i poboljšanjima na području upravljanja kvalitetom te je tako 2013. započela temeljita revizija postojećega Sustava kvalitete i zaštite okoliša.

U sklopu promjena koje su pokrenute, započeli smo s implementacijom zahtjeva Dobre proizvođačke prakse za lijekove (EU GMP) kao i s prilagodbom Sustava kvalitete i zaštite okoliša novim zahtjevima Dobre distribucijske prakse (EU GDP) proizašlima iz promjena u propisima vezanima za promet lijekovima, medicinskim i drugim proizvodima. Kao rezultat uspješno provedenih prilagodbi, Medika u 2014. dobiva proizvodnu dozvolu, potvrdu o provođenju dobre proizvođačke prakse te dozvole i potvrde o provođenju dobre distribucijske prakse za sve svoje lokacije. Zahvaljujući redovnim inspekcijskim posjetima različitih državnih institucija i regulatornih tijela, nadzornim posjetama certifikacijskih kuća, vanjskim auditima od strane dobavljača i drugih poslovnih partnera te kontinuiranim samoinspekcijskim aktivnostima, integrirani Sustav kvalitete i zaštite okoliša, uključujući zahtjeve normi ISO 9001, ISO 14001 i GDP, GMP zahtjeve konstantno se nadograđuje i usavršava.

Nastojanja Medike da neprekidno unaprjeđuje svoj Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ocrtavaju se u trajnoj edukaciji zaposlenika, upravljanju rizicima, stjecanju dodatnih kompetencija iz različitih sustava upravljanja kvalitetom te u stalnoj potrazi za suvremenijim i djelotvornijim rješenjima za učinkovito praćenje i poboljšavanje procesa.

U Mediki se sustavno upravlja vlastitim učincima na okoliš putem stalnog unapređivanja odnosa prema okolišu, pravovremenim i učinkovitim sprečavanjem mogućih zagađenja, pridržavanjem regulative i nastojanjem na smanjivanju iskorištavanja prirodnih resursa, kao i upoznavanjem svih sudionika u procesima o potrebi stalne brige za okoliš.

Danas, nakon ishođenja niz certifikata, dozvola i rješenja Medika dokazuje ispunjavanje zahtjeva normi i odgovarajućih zakona i propisa kojima je reguliran promet na veliko pojedinih vrsta proizvoda i djelatnost proizvodnje lijekova.