medika logo
HR   EN
logo medika

Poziv za dostavljanje ponuda

MEDIKA d.d. iskazuje interes za kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju logističkog centra.

 

Ako ste vlasnik zemljišta odgovarajuće površine, molimo vašu ponudu najkasnije do 17. siječnja 2020. godine do 14:00 sati sa sljedećim prilozima:

 

Medika d.d. zadržava pravo po potrebi zatražiti dodatno obrazloženje ponude odnosno ne izvršiti izbor ukoliko nijednu od ponuda ne ocijeni prihvatljivom.

Ovaj iskaz ne predstavlja poziv/zahtjev za posredovanjem bilo koje vrste.

Medika d.d. ocjenjuje ponude na osnovu: ponuđene cijene, mogućnosti izgradnje te urednog zemljišnoknjižnog vlasništva na nekretnini.

Medika d.d. će dati pisanu obavijest o odluci svim stranama koje su bile uključene u ponudbeni proces. Na zahtjev ponuditelja čije ponude nisu prihvaćene Medika d.d. će vratiti svu dostavljenu dokumentaciju.

Ponuda za kupnju s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku na urudžbeni zapisnik ili putem pošte u Mediku d.d., Capraška 1, 10000 Zagreb u omotnici, s oznakom „Ponuda za prodaju nekretnine“. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Mediku d.d..

Sve dodatno potrebne informacije dostupne su na e-mail: investicije@medika.hr

Objavljeno: 13.12.2019.