medika logo
logo medika
Izgradnja fotonaponske elektrane MEDIKA OSIJEK 1 za vlastite potrebe
SUN radionica

Oglas za kupnju zemljišta

MEDIKA d.d. iskazuje interes za kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju logističkog centra.

 • Građevinsko zemljište mora imati definiranu gospodarsku namjenu za:
  • površine na kojima su moguće sve gospodarske namjene - namjene G ili
  • proizvodna namjena – I
 • Potrebna je ukupna površina od minimalno 40.000 m² do 000 m²
 • Lokacija građevinskog zemljišta je područje grada Zagreba, te do 20 kilometara udaljeno od grada Zagreba u Zagrebačkoj županiji
 • Poželjno je da lokacija ima dobru prometnu povezanost (blizina većih prometnica) s gradom Zagrebom
 • Dostupnost javnog gradskog prometa

 

Ako ste vlasnik zemljišta odgovarajuće površine, molimo vašu ponudu najkasnije do 17. siječnja 2020. godine do 14:00 sati sa sljedećim prilozima:

 • izvadak iz zemljišnih knjiga
 • posjedovni list
 • kopija katastarskog plana
 • preslika urbanističkih uvjeta /uvjeta građenja/ gospodarske namjene za opisanu lokaciju
 • ako na lokaciji već postoji objekt, dokaz o legalnosti objekta
 • cijena po m²
 • kontakt podaci

 

Medika d.d. zadržava pravo po potrebi zatražiti dodatno obrazloženje ponude odnosno ne izvršiti izbor ukoliko nijednu od ponuda ne ocijeni prihvatljivom.

Ovaj iskaz ne predstavlja poziv/zahtjev za posredovanjem bilo koje vrste.

Medika d.d. ocjenjuje ponude na osnovu: ponuđene cijene, mogućnosti izgradnje te urednog zemljišnoknjižnog vlasništva na nekretnini.

Medika d.d. će dati pisanu obavijest o odluci svim stranama koje su bile uključene u ponudbeni proces. Na zahtjev ponuditelja čije ponude nisu prihvaćene Medika d.d. će vratiti svu dostavljenu dokumentaciju.

Ponuda za kupnju s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku na urudžbeni zapisnik ili putem pošte u Mediku d.d., Capraška 1, 10000 Zagreb u omotnici, s oznakom „Ponuda za prodaju nekretnine“. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Mediku d.d..

Sve dodatno potrebne informacije dostupne su na e-mail: investicije@medika.hr

Objavljeno: 13.12.2019.